logo CAMRY HOME
 
logo MESKO
logo ADLER

Elektroniczna waga kuchenna o udźwigu maksymalnym 5 kg i dokładności 1 g. Niezwykle pomocna przy przygotowywaniu dań wymagających ściśle określonych proporcji produktów. Pozwala na precyzyjne zważenie nawet niewielkich ilości produktów. Odpowiada też na

Elektroniczna waga kuchenna o niezwykle dużym wyświetlaczu (84 x 54 mm), dzięki któremu odczytanie pomiaru nie będzie już nigdy problemem. Udźwig maksymalny 5 kg i dokładność 1 g stanowią parametry optymalne do większości kuchennych zastosowań. Niezwykl

Elektroniczna waga kuchenna o ud�wigu maksymalnym 5 kg i dok�adno�ci 1 g. Niezwykle pomocna przy przygotowywaniu da� wymagaj�cych �ci�le okre�lonych proporcji produkt�w. Pozwala na precyzyjne zwa�enie nawet niewielkic

Elektroniczna waga kuchenna o ud�wigu maksymalnym 5 kg i dok�adno�ci 1 g. Niezwykle pomocna przy przygotowywaniu da� wymagaj�cych �ci�le okre�lonych proporcji produkt�w. Pozwala na precyzyjne zwa�enie nawet niewielkic

Elektroniczna waga kuchenna o udźwigu maksymalnym 5 kg i dokładności 1 g. Niezwykle pomocna przy przygotowywaniu dań wymagających ściśle określonych proporcji produktów. Pozwala na precyzyjne zważenie nawet niewielkich ilości produktów. Odpowiada też na

Elektroniczna waga kuchenna o udźwigu maksymalnym 5 kg i dokładności 1 g. Niezwykle pomocna przy przygotowywaniu dań wymagających ściśle określonych proporcji produktów. Pozwala na precyzyjne zważenie nawet niewielkich ilości produktów. Odpowiada też na