logo CAMRY HOME
 
logo MESKO
logo ADLER

Osuszacz powietrza CR 7903 znajduje swoje zastosowanie szczeg�lnie w miejscach s�abo wentylowanych, w kt�rych zbieraj�ca si� wilgo� mo�e sta� si� przyczyn� powstawania ple�ni, a tak�e w pomieszczeniach, w kt